SÄÄNNÖT

SÄÄNNÖT

I

Jousiakatemia, Porvoon kaupunki ja Porvoonseudun musiikkiopisto järjestävät Porvoon sellokilpailun 24.-27.10.2024.
Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen kansalaiset, ja Suomessa vakituisesti opiskelevat nuoret sellistit.

II

Kilpailussa on kolme sarjaa: sarjat 9–12 ‐,13–15 ‐ ja 16–20 ‐vuotiaille.
Kuhunkin sarjaan ottavat osaa ne soittajat, joiden ikä kilpailun alkamispäivänä 24.10.2024 on sarjansa ikärajojen puitteissa.

III

Kilpailuun ilmoittaudutaan 1.4.2024 alkaen sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.sellokilpailu.fi.
Ilmoittautumisen tulee olla perillä 30.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 50 euroa sarjassa 9–12‐vuotiaat, 60 euroa sarjassa 13–15 ‐ vuotiaat ja 70 euroa sarjassa 16–20 ‐vuotiaat.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumisen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

IV

Videokierroksen tuloksesta tiedotetaan kilpailijoita viikolla 20.
Soittojärjestys arvotaan ennen varsinaisia kilpailupäiviä ja lähetetään hyväksytyille tiedoksi.

V

Aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

VI

Kaikki kilpailuun osallistuvat saavat palautteen soitostaan.

VII

Kilpailijat ja heidän opettajansa huolehtivat itse matkoistaan ja majoituksestaan.

VIII

Kilpailun pianistit ovat Liisa Malmivaara, Valeria Resjan ja Taru Ritavesi.

Kilpailijat voivat myös halutessaan tuoda kilpailuun oman pianistinsa omalla kustannuksellaan.
Kilpailijoilla on mahdollisuus harjoitella pianistien kanssa ennen kilpailusuoritusta.

Tarvittaessa säestysnuotit on toimitettava kilpailun pianisteille etukäteen.

IX

Arvostelun suorittaa tuomaristo sille vahvistetun ohjesäännön mukaisesti.
Tuomaristolla on oikeus keskeyttää soitto, jos säädetty soiton enimmäisaikaraja ylittyy.

X

Kilpailun palkinnot ovat:

16–20 ‐vuotiaiden sarja

I palkinto 3000 euroa
II palkinto 2500 euroa
III palkinto 2000 euroa

13–15 ‐vuotiaiden sarja

I palkinto 2500 euroa
II palkinto 2000 euroa
III palkinto 1500 euroa

9–12 ‐vuotiaiden sarja

1500 euron kokonaissumma jaettuna tuomariston ratkaisemalla tavalla.

Kilpailussa jaetaan myös erikoispalkintoja.

Lisäksi useat musiikkifestivaalit ovat luvanneet esiintymistilaisuuksia kilpailussa menestyville.

Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot toisinkin.
Palkinnot jaetaan välittömästi kilpailun jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa.

XI

Kilpailutilaisuudet ovat julkisia. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus äänittää, videoida, televisioida, radioida ja lähettää internetin välityksellä kilpailijoiden esityksiä sekä käyttää niitä myöhemmin oman toimintansa tukemiseen.

XII

Oikeudet muutoksiin pidätetään.v