ANMÄLNING

ANMÄLNING

Anmälning till tävlingen via elektronisk blankett under tiden 1.4-30.4.2024.

Anmälningstiden till tävlingen för år 2024 har gått ut

Resultatet skickas per epost till de anmälda under vecka 20.

Till anmälningsblanketten skall anslutas en dold YouTube-länk till inspelningen, där den sökande framför två fritt valbara, stilmässigt varierande stycken. Dessa stycken behöver inte vara en del av tävlingsprogrammet. Instrumentalisten bör tydligt vara synlig på inspelningen. 

 

På grund av videorna väljs instrumentalisterna till tävlingen i Borgå 24-27.10.2024.  

Anmälningsavgiften betalas senast den 30.4.2024 på kontot Jousiakatemia, kontonummer: FI08 1691 3000 0074 07
Som meddelande Borgå Cellotävling 2024 + deltagarens namn.

Anmälningsavgiften för serien 9–12-åringar 50 €, för serien 13–15-åringar 60 € och för serien 16–20-åringar 70 €.

Tävlingsprogrammet anmäls så noggrant som möjligt (kompositörens för- och efternamn, verk, tonart, opusnummer, delar). I tävlingsprogrammet kan, av giltiga orsaker, göras ändringar före den 21.8.2024.