PROGRAM

pROGRAM

I alla serier görs först en video omgång, varav deltagarna till tävlingen väljs. Till anmälningsbilagan bifogas två fritt valbara, stilmässigt varierande stycken av den sökandes spel. Styckena behöver inte ingå i tävlingsprogrammet

PROGRAM FÖR SERIEN 10-12 -ÅRINGAR

De tävlande deltar i en omgång.

Ett fritt valbart program, som innehåller musik från olika stil eran. Programmet kan innehålla soloverk och/eller verk med pianoackompanjemang. 

Helhetstid högst 12 minuter
(inkluderar hela tiden på scenen, med stämning och bugningar)

Det rekommenderas att programmet presenteras utantill. Ett modernt verk eller en sonat eller en del av en sonat med piano kan spelas från noter.

PROGRAMMET OCH OMGÅNGARNA FÖR SERIEN 13–15-ÅRINGAR

De tävlande uppträder i två omgångar, och efter den första utförs ett kval.

I omgången

Fritt valbart program, vars helhetstid är högst 12 minuter (inkluderande tiden på scenen, med stämning och bugningar).

Programmet kan innehålla soloverk och/eller verk med pianoackompanjemang.

 

II omgången

Fritt valbart program, vars helhetstid är högst 22 minuter.
(inkluderande tiden på scenen, med stämning och bugningar).

Programmet kan inte innehålla verk från I:sta omgången

Programmet kan innehålla soloverk och/eller verk med pianoackompanjemang

Programmet bör innehålla musik från olika stil eran. Programmet framförs utantill. Ett modernt verk, eller en sonat eller del av en sonat ackompanjerad med piano, kan framföras med noter.

PROGRAMMET OCH OMGÅNGARNA FÖR SERIEN 16–20-ÅRINGAR

De tävlande uppträder i tre omgångar, varav efter den första och andra omgången utförs ett kval.

I omgången

Fritt valbart solocelloprogram, vars helhetstid är högst 12 minuter (inkluderande hela tiden på scenen med stämning och bugningar)

II omgången

Programmets helhetstid högst 25 minuter

  1. Elisar Riddelin komponerade beställningsverk för solocello (ca. 4 min.)
    Noterna kan beställas från och med 1.4 via info@sellokilpailu.fi.
  2. Fritt valbart program, kan inte innehålla verk från omgång 1.

     Programmet kan innehålla soloverk och/eller verk med pianoackompanjemang. Programmet bör innehålla musik från olika stil eran. Programmet framförs utantill. Ett modernt verk, eller en sonat eller del av en sonat ackompanjerad med piano, kan framföras med noter.

  1. Programmen framförs utantill. Ett modernt verk, eller med pianoackompanjemang framförd sonat/del av en sonat, kan framföras med noter. Programmet bör innehålla musik från olika stil eran.

III omgången

En av följande: :
Elgar: Cellokonsert op. 85, I och II del
Haydn: Cellokonsert nr. 1 C-dur, Hob. Vllb/1, I och II del
Saint-Saëns: Cellokonsert nr. 1 op. 33, I och II del
Schumann: Cellokonsert op. 129, I och II del