REGLER

REGLER

 

I

Stråkakademin, Borgå stad och Borgånejdens musikinstitut arrangerar Borgå Cellotävling den 24-27.10.2024. 

I tävlingen kan delta finska medborgare och i Finland permanent bosatta unga cellister.

 

II

I tävlingen ingår tre serier: serierna 9–12–, 13–15 ‐ och 16–20 ‐år

I serierna deltar de tävlande, vars ålder vid tävlingens första dag, 24.10.2024 är inom gränserna för tävlingens ålderskategorier.

 

III

Anmälning via elektronisk blankett till tävlingen från och med 1.4.2024, på adressen www.sellokilpailu.fi.

Anmälningen bör vara framme senast den 30.4.2024 kl. 16.

Anmälningsavgift per tävlande är 50 euro i serien för 9–12‐år, 60 euro i serien för 13–15-år och 70 euro i serien för 16–20-år.

Betalningen sker i samband med anmälningen. Vid annulering av deltagandet, återbetalas deltagaravgiften endast mot läkarintyg.

 

IV

De tävlande informeras om resultatet av video omgången under vecka 20.

Spelordningen lottas före de egentilga tävlingsdagarna och skickas som kännedom till de som blivit antagna.

 

V

Ändringar i tidtabellerna är möjliga.

 

VI

Alla tävlanden får feedback för spelandet.

 

VII

De tävlande och deras lärare bekostar själv sina rese- och logikostnader.

 

VIII

Tävlingens pianister är Liisa Malmivaara och Valeria Resjan.

De tävlande kan också, på egen bekostnad, använda egen pianist vid tävlingarna.

De tävlande har möjlighet att öva tillsammans med pianisten före sitt tävlingsnummer.

Vid behov bör ackompanjemangsnoterna inlämnas till tävlingens pianister på förhand.

 

IX

Bedömningen utförs av juryn i enlighet med reglerna.

Juryn har rätt att avbryta spelandet, om den begränsade tiden överskrids.

 

X

Tävlingens priser är:

Serien för 9–12-åringar

Helhetssumman på 1500 euro delas på sättet som domarna väljer.

 

Serien för 13–15-åringar

I pris 2500 euro

II pris 2000 euro

III pris 1500 euro

 

Serien för 16–20-åringar

I pris 3000 euro

II pris 2500 euro

III pris 1500 euro

 

I tävlingen utdelas också specialpriser.

Dessutom har många musikfestivaler lovat uppträdanden åt de som har framgångar i tävlingen.

Juryn har rätt att dela prisen på annat sätt. 

Prisen delas ut på tillställningen efter tävlingen.

 

XI

Tävlingstillfällen är offentliga. Tävlingens arrangörer har obegränsad rätt att banda in ljud, video, för television, radio och skicka via internet de tävlandes uppträdanden samt använda dem senare för eget bruk.

 

XII

Tävlingens arrangörer förbehåller rätten till ändringa.